Poziv na razgovor- nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva,Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 18. rujna 2020. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Službi za toksikologiju.

Više pogledajte ovdje.