Poziv na razgovor- nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, nutricionist

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od od 09. studenog 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj:534-03-3-2/3-18-36, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, do okončanja projekta Živjeti zdravo, za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, nutricionist u Službi za promicanje zdravlja. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem postignutog rezultata na testiranju, pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.