Poziv na razgovor – nezdravstveni djelatnik I. vrste, zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene znanosti

Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 100-01/20-03/129, URBROJ: 534-03-3-2/1-20-08 od 26. lipnja 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 15. srpnja 2020. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I. vrste, zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene znanosti u Službu za promicanje zdravlja.

Više o pozivu pogledajte ovdje.