Poziv na razgovor- nezdravstveni djelatnik I. vrste, zdravstveni suradnik, stručno osposobljavanje za rad

Na temelju  članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14 i 127/17) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 08. srpnja 2019. godine,  Klasa: 100-0/19-03/86, Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-22, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj za prijam na rad putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja,  za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Službi za školsku medicinu, menatlno zdravlja i prevenciju ovisnosti. Za prethodno navedeno radno mjesto pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.