Poziv na razgovor-nezdravstveni djelatnik III vrste, kemijski tehničar

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14 i 127/17) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 05. rujna 2018. godine,  Klasa: 100-0/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-32, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 15. listopada 2018. godine za prijem na pripravnički staž putem Ugovora o stručnom osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja za radno mjesto nezdravstveni djelatnik III, kemijski tehničar u Službi za zdravstvenu ekologiju. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.