Poziv na razgovor-nezdravstveni djelatnik, zdravstveni suradnik, pripravnik

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva,Klasa: 100-01/19-03/470, Ur. broj: 534-03-3-2/1-19-02 od 16. Prosinca 2019. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 15. siječnja 2020. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,  za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, pripravnik u Službi za mikrobiologiju.

Više o pozivu pogledajte ovdje.