Poziv na razgovor- radno mjesto I. vrste, inženjer prehrambene tehnologije

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/1-20-16 od 24. rujna 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 4. prosinca 2020. godine za prijam u radni odnos na  neodređeno vrijeme za radno mjesto I. vrste, inženjer prehrambene tehnologije u Službi za zdravstenu ekologiju.

Više pogledajte ovdje.