Poziv na razgovor- stručni referent za zaštitu na radu i zaštitu od požara

Na temelju Odluke Upravnog vijeća, Klasa: 012-04/20-15/1, Urbroj: 381-15-20-9, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 4. ožujka 2020. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme,  za radno mjesto stručni referent za zaštitu na radu i zaštitu od požara u Službi za pravne poslove, ljudske potencijale i tehničke poslove.

Više o pozivu pogledajte ovdje.