Poziv na razgovor- zdravstveni djelatnik I vrste, medicinska sestra

Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur.broj: 534-03-3-2/1-20-16 od 24. rujna 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 14. listopada 2020. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto zdravstveni djelatnik I. vrste, medicinska sestra u Službi za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti.

Više pogledajte ovdje.