Poziv na razgovor-zdravstveni djelatnik II vrste, prvostupnik sanitarnog inženjerstva

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva,Klasa: 100-01/19-03/470, Ur. broj: 534-03-3-2/1-19-08 od 16. prosinca 2019. Godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 31. prosinca 2019. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,  za radno mjesto zdravstveni djelatnik II vrste, prvostupnik sanitarnog inženjerstva, pripravnik u Službi za zdravstvenu ekologiju. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.