Poziv na razgovor- zdravstveno laboratorijski tehničar, pripravnik

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/3-20-18 od 26. listopada 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je javni natječaj dana 13. studenog 2020. godine za prijam na pripravnički staž za radno mjesto zdravstveno laboratorijski tehničar, pripravnik.

Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog javnog natječaja pozivaju se kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.