Poziv na testiranje i razgovor-radno mjesto I vrste, voditelj odsjeka za tehničke i opće poslove

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 06. kolovoza 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-30, , Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je natječaj od 24. kolovoza 2018. godine za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto I vrste- voditelj odsjeka za tehničke i opće poslove u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu i provjeru stručnih znanja i sposobnosti.

Više o pozivu pogledajte ovdje.