Poziv na testiranje i razgovor – viši stručni savjetnik, ekonomist

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 11. srpnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3/1-18-25, Odluke Upravnog vijeća broj: UV-V/25-18-7 od 3. svibnja 2018. godine, Klasa: 012-04/18-10/3, Ur. broj: 381-10-18-7, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto viši stručni savjetnik, ekonomist u Službu za gospodarstvene, pravne i opće poslove. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, iz engleskog jezika, stručnom dijelu i razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.