Poziv na testiranje i razgovor-zdravstveni djelatnik III vrste, zdravstveno laboratorijski/sanitarni tehničar

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine, Odluke Upravnog vijeća broj: UV-V/31-18 od 18. listopada 2018. godine, Klasa: 012-04/18-10/9, Ur. broj: 381-10-18-7, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik III vrste, zdravstveno laboratorijski/sanitarni tehničar u Službu za zdravstvenu ekologiju. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, stručnom dijelu i razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.