Poziv na testiranje- nezdravstveni/a djelatnik I vrste- zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene, humanističke, prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti u Službi za promicanje zdravlja

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 4. siječnja 2019. godine, Klasa: 100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-46, i Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-44, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 02. siječnja 2019. za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni/a djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene, humanističke, prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti u Službi za promicanje zdravlja uz probni rad od šest (6) mjeseci- 1 radnik na određeno vrijeme, do okončanja projekta „Živjeti zdravo“ čiji je završetak 6. prosinca 2022. godine. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu i engleskog jezika.

Više o pozivu pogledajte ovdje.