Poziv na testiranje- nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od od 12. veljače 2019. godine, Klasa: 100-01/19-03/96, Ur. broj:534-06-2-1-1/4-19-05, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Službi za toksikologiju. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu i engleskog jezika.

Više o pozivu pogledajte ovdje.