Poziv na testiranje- nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik

Na temelju  Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 18. rujna 2020. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme,  za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Službi za toksikologiju.

Više o pozivu pogledajte ovdje.