Poziv na testiranje- nezdravstveni djelatnik III vrste, stručni referent

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 8. srpnja 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86,  Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-197, Hrvatski zavod za javno zdravstvo raspisao je javni natječaj od 02. kolovoza 20919. za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni djelatnik III vrste, stručni referent u Službi za pravne, opće i tehničke poslove. Temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na  testiranje.

Više o pozivu pogledajte ovdje.