Poziv na testiranje- radno mjesto III. vrste, stručni referent

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 03. svibnja 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86,  Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-12 i Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-13, Hrvatski zavod za javno zdravstvo raspisao je javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto stručni referent, radno mjesto III vrste u Službi za pravne, opće i tehničke poslove. Temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje.

Više o pozivu pogledajte ovdje.