Poziv na testiranje-radno mjesto III. vrste, stručni referent

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 12. veljače 2019. godine, Klasa: 100-01/19-03/96, Ur. broj:534-06-2-1-1/4-19-05, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto III. vrste, stručni referent u Službi za gospodarstvene, pravne, opće i tehničke poslove. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu.

Više o pozivu pogledajte ovdje.