Poziv na testiranje- stručni referent u Službi za gospodarstvene poslove

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 08. kolovoza 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86, Ur. broj: 534-03-3-2/3-19-24, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 13. rujna 2019. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto nezdravstveni djelatnik III vrste, stručni referent.

Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu.

Više o pozivu pogledajte ovdje.