Poziv na testiranje-stručni referent za tehničke poslove

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 04. siječnja 2019. godine, Klasa: 100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-46, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 18. siječnja 2019. za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto stručni referent za tehničke poslove, radno mjesto III vrste, u Službu za gospodarstvene, pravne i opće poslove. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu.

Više o pozivu pogledajte ovdje.