Poziv na testiranje-viši stručni savjetnik, pravnik

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 25. svibnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3/1-18-23, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto viši stručni savjetnik pravnik u Službi za gospodarstvene, pravne, opće i tehničke poslove. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, engleskog jezika i stručnog dijela.

Više o pozivu pogledajte ovdje.