10. listopada 2014., za Svjetski dan mentalnog zdravlja, otvaramo Centar za promicanje mentalnog zdravlja.

 

U sklopu postojećeg Centra „Živjeti zdravo“, u petak, 10. listopada 2014., za Svjetski dan mentalnog zdravlja, otvaramo Centar za promicanje mentalnog zdravlja.

Ciljevi Centra za promicanje mentalnog zdravlja su bolje razumijevanje pozitivnog mentalnog zdravlja, zdravstveno obrazovanje i davanje informacija, motiviranje na ulaganje u mentalno zdravlje i osobni razvoj, motiviranje i podrška osobama u traženju stručne pomoći, razvoj psihoedukativnih aktivnosti prema potrebama zajednice, razvoj mreže potpore osobama koje su bile izložene izrazito stresnim i/ili traumatičnim iskustvima te umrežavanje dionika društva koji razvijaju i provode aktivnosti na području promicanja mentalnog zdravlja.

Struktura rada Centra odvijati će se na tri razine: individualnoj razini, razini intervencija u zajednici te strukturalnoj razini.

Stručni tim Centra sastavljen je od liječnika specijalista školske medicine, psihologa, liječnika na specijalizaciji iz psihijatrije te sociologa, a blisko surađuje s ostalim stručnjacima koji rade u Centru “Živjeti zdravo“.

U sklopu Centra radit će Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja, srijedom od 11.00 do 15.00 sati na adresi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 12, Zagreb, tel.: 01 4863 357; email: zivjeti.zdravo@hzjz.hr.

U Savjetovalištu će građani moći dobiti uslugu psihoedukacije, kratke savjetodavne intervencije, procjenu rizika, izradu plana upućivanja na daljnji tretman te mogućnost uključivanja u grupe podrške. Korisnici Savjetovališta će ostati anonimni, a sve usluge su besplatne.

Centar će promicati projekte i programe u zajednici usmjerene unaprjeđenju mentalnog zdravlja u zajednici, borbi protiv stigme te umrežavanju dionika u zajedničkim naporima postizanja što veće kvalitete života i mentalnog zdravlja.

Otvaranje Centra i Svjetski dan mentalnog zdravlja popratit ćemo nošenjem zelene vrpce u obliku petlje (eng. Mental Health Awareness Ribbon ili Green Ribbon) kao međunarodnog simbola podizanja svijesti o mentalnom zdravlju. Zelenu vrpcu ćemo nositi obrnuto, u obliku slova „V“, ukazujući na važnost pozitivnog mentalnog zdravlja odnosno važnost jačanja individualnih resursa, promicanja osobnog razvoja i samosvijesti te važnosti razvoja životnih vještina.

ribon mentalno