Održan je simpozij Pobijedimo rak vrata maternice

 

Povodom desetogodišnje obljetnice tjedna prevencije raka vrata maternice u Europi, u petak, 29. siječnja, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održan je simpozij Pobijedimo rak vrata maternice, koji je bio namijenjen ginekolozima primarne zdravstvene zaštite, liječnicima školske medicine, epidemiolozima, specijalistima javnog zdravstva i citolozima.

Skup je otvorio v.d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doc. dr. sc. Ranko Stevanović, koji je ujedno održao kratko predavanje na temu EU projekt – u sklopu prijelaznog instrumenta i unapređenja kvalitete nacionalnih programa probira za rak

O temi Epidemiologija raka vrata maternice govorili su specijalisti epidemiologije dr. sc. Mario Šekerija i Dinka Nakić, dr. med., o virusu HPV-a i raku vrata maternice govorio je doc. dr. sc. Joško Zekan, dok je  prof. dr. sc. Damir Eljuga govorio o raku vrata maternice u Hrvatskoj i važnosti javnozdravstvenih kampanja u njegovoj prevenciji.

Prof. dr. sc. Deni Karelović je govorio o ulozi kolposkopije u prevenciji raka materničnog vrata, prof. dr. sc. Herman Haller je pokrenuo temu očuvanja reproduktivnog zdravlja žena kod ranog oblika raka vrata maternice, a s važnošću psihosocijalnea podrške bolesnicima i obiteljima prisutne je upoznala Alemka Balenović, dr. med.

O važnosti Papa testa – kontroli kvalitete, klasifikaciji i preliminarnim rezultatima nalaza u probiru za rak vrata maternice pričala je prim. dr. sc. Danijela Vrdoljak Mozetić, dr. med., dr. sc. Bernard Kaić, dr. med. koji je prisutne upoznao s tome što je to  i novostima koje pruža HPV cjepivo te dr. sc. Marina Kuzman, prof. v. š. prim., dr. med. koja je govorila na temu Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih.

Možemo li bolje?

Uloga županijskog koordinatora u organiziranju probira bila je tema koju je predstavio Nikola Kraljik, dr. med., a Dinka Nakić, dr. med. i Barbara Raguž, mag. psihologije zatim su predstavile Istraživanje uloge ginekologa u organiziranom probiru – smjernice za budući rad. O dijagnostici HPV infekcije govorila je dr. sc. Andrea Babić Erceg, dr. med., a na trendove u prevenciji raka maternice u Europi prikazala je na kraju simpozija dr. sc. Magdalena Grce, znanstvena savjetnica.