← Nazad


Abramović Barić MKronična izloženost aristolohičnoj kiselini i bubrežna fukcija u hrvatskom žarištu endemske (balkanske) nefropatije. Acta Med Croatica 2014 ; 68(suppl.2):244-5.

Autori: Vuković LI, Karanović S, Dika Ž, Kos J, Dickman K, Sekoranja M, Poljičanin T, Mišić M, Abramović Barić M, Matijević V, Miletić Medved M, Cvitkovic A, Edwards K, Fuček M, Leko N, Teskera T, Tomislav, Laganović M, Čvorišćec D, GrolIman A, Jelaković B
Godina: 2014