← Nazad


Artl SOspice i rubela na području Hrvatske, 2001-2015. godine. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 225-6.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Ivancic-Jelecki J, Forcic D, Babic-Erceg A, Šantak M, Tabain I, Tešović G, Vojnović G, Milašinčić Lj, Artl S, Kaic B
Godina: 2016