← Nazad


Bakić JGospodarenje otpadom sa sanitarnog aspekta. U: Otpad – ekološka niša: zbornik radova 31. znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP. 26.-29.ožujka 2019; Novigrad. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019

Autori: Capak K, Jeličić P, Janev Holcer N, Bakić J
Godina: 2019

Dezinfekcija u izvanrednim situacijama. U: Zbornik radova predavanja DDD trajne edukacije “Obvezatna dezinfekcija”; svibanj 2019; Zagreb. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Janev Holcer N, Bakić J, Jeličić P, Capak K
Godina: 2019