← Nazad


Barač Juretić KŠto je važnije u konzumaciji ribe: tradicija ili dostupnost? U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 144.

Autori: Nonković D, Pletikosa Pavić M, Barišić V, Gotovac M, Barač Juretić K, Medvidović B, Ninčević J, Poljak V
Godina: 2015

Seroprevalence and entomological study on chikungunya virus at the Croatian littoral. Acta Microbiol Immunol Hung 2015; 62(2):199-206.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Kaic B, Babic-Erceg A, Kučinar J, Klobučar A, Medić A, Pahor Dj, Barac-Juretic K, Gjenero-Margan I
Godina: 2015