← Nazad


Barišin ASustav upozorenja na toplinske valove. U: Zbornik radova Dani kriznog upravljanja; 12. – 13. travanj 2016.; Split, Hrvatska: Sveučilište Velika Gorica, str. 565-571.

Autori: Barišin A, Brkić M, Zaninović K
Godina: 2016

Higijenske navike učenika osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije. 3. Kongres sanitarne profesije; 3.-5. studeni 2016.; Opatija, Hrvatska.

Autori: Brdarić D, Capak K, Barišin A, Egorov A, Šapina M, Milas J, Janev Holcer N, Vujčić D, Ćavar Lj
Godina: 2016

Najzdravije piće na svijetu. ADIVAPlus [Internet]. 2016(190):7-9. Dostupno na: http://www.adiva.hr/najzdravije-pice-na-svijetu.aspx

Autori: Nemeth Blažić T, Barišin A, Ujević Bošnjak M
Godina: 2016

Procjena sanitacijskih uvjeta i higijenskih navika u osječkim školama sukladno obvezama Parmske deklaracije. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 157.

Autori: Brdarić D, Egorov A, Wendland C, Capak K, Barišin A
Godina: 2015

Zaštita zdravlja pomoćnog osoblja u zdravstvenim ustanovama. Sigurnost. 2015;57(4): 337-46.

Autori: Janev-Holcer N, Šalamun M, Petričević M, Sekovanić A, Barišin A
Godina: 2015

Povezanost radnog statusa i kvalitete života žena s invaliditetom. Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Zagreb 2013.

Autori: Barišin A
Godina: 2013