← Nazad


Baršić BDemographic, clinical and laboratory characteristics of patients with West Nile neuroinvasive disease in Croatia, 2012-2013. 25nd ECCMID, Copenhagen, Denmark, April 25-28, 2015. P0634.

Autori: Santini M, Vilibic-Cavlek T, Baršić B, Pandak N, Perić Lj, Kokic I, Barbic Lj, Stevanovic V, Listes E, Di Gennaro A, Savini G
Godina: 2015

Humane infekcije uzrokovane arbovirusima na području Hrvatske: epidemiološke i kliničke značajke. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 8.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Santini M, Savić V, Pandak N, Perić Lj, Kokic I, Kaic B, Stevanovic V, Baršić B, Klobučar A, Gjenero-Margan I, Petrović G, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2015

Tuberkulozni meningitis u odraslih: rezultati 12-godišnjeg praćenja. U: Knjiga sažetaka, CROCMID 2013; Rovinj, 2013.

Autori: Miklaušić B, Dušek D, Čivjak R, Copois M, Oljača Pribanić M, Skočibušić S, Žmak Lj, Katalinić-Janković V, Baršić B
Godina: 2013

First cases of human Usutu virus neuroinvasive infection in Croatia, August-September 2013: clinical and laboratory features. J Neurovirol 2015; 21(1):92-7.

Autori: Santini M, Vilibic-Cavlek T, Baršić B, Barbic Lj, Savić V, Stevanovic V, Listes E, Di Gennaro A, Savini G
Godina: