← Nazad


Barto BKultura zdravstvenih informacija u Hrvatskoj. Socijalna ekologija. 2017. 26(1-2):13-20. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/273558

Autori: Pristaš I, Ivankovic D, Valentić M, Golubović S, Pleše B, Brkić M, Barto B, Poljičanin T
Godina: 2017

Kultura zdravstvenih informacija u Hrvatskoj = Health Information Culture in Croatia. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:47-8.

Autori: Pristaš I, Ivankovic D, Valentić M, Golubović S, Pleše B, Brkić M, Barto B, Poljičanin T
Godina: 2017

Health information culture in Croatia. U: Zbornik sažetaka International Bioethics Summer School: Conference Price of Health; 12.-14.8.2016.; Dubrovnik, Hrvatska.

Autori: Pristaš I, Ivankovic D, Valentić M, Golubović S, Pleše B, Brkić M, Barto B, Poljičanin T
Godina: 2016

Novi sustav upravljanja cjepivima. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(42):10.

Autori: Pleše B, Barto B, Erceg M, Pajić V, Pristaš I
Godina: 2015

Provedba populacijskih istraživanja pomoću e-Anketa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(42):21.

Autori: Pleše B, Pajić V, Jelinić M, Brkić M, Barto B, Deželić Z, Pristaš I
Godina: 2015