← Nazad


Barto BKultura zdravstvenih informacija u Hrvatskoj. Socijalna ekologija. 2017. 26(1-2):13-20. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/273558

Autori: Barto B, Brkić M, Golubović S, Ivankovic D, Pleše B, Poljičanin T, Pristaš I, Valentić M
Godina: 2017

Kultura zdravstvenih informacija u Hrvatskoj = Health Information Culture in Croatia. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:47-8.

Autori: Barto B, Brkić M, Golubović S, Ivankovic D, Pleše B, Poljičanin T, Pristaš I, Valentić M
Godina: 2017

Health information culture in Croatia. U: Zbornik sažetaka International Bioethics Summer School: Conference Price of Health; 12.-14.8.2016.; Dubrovnik, Hrvatska.

Autori: Barto B, Brkić M, Golubović S, Ivankovic D, Pleše B, Poljičanin T, Pristaš I, Valentić M
Godina: 2016

Provedba populacijskih istraživanja pomoću e-Anketa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(42):21.

Autori: Barto B, Brkić M, Deželić Z, Jelinić M, Pajić V, Pleše B, Pristaš I
Godina: 2015

Novi sustav upravljanja cjepivima. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(42):10.

Autori: Barto B, Erceg M, Pajić V, Pleše B, Pristaš I
Godina: 2015