← Nazad


Benjak TPreliminarni podaci iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece. Paediatr Croat. 2019;63 (suppl 2):62.

Autori: Benjak T, Draušnik Ž
Godina: 2019

The prevalence of muscular dystrophy and spinal muscular atrophy in Croatia: data from national and non-governmental organization registries. Croat Med J. 2019 Dec 31;60(6):488-93.

Autori: Draušnik Ž, Cerovečki I, Štefančić V, Mihel S, Stevanović R, Barišić N, Matković H, Melša M, Mirić M, Pjevač N, Benjak T
Godina: 2019

Association of poor self-perceived health with demographic, socioeconomic and lifestyle factors in the croatian adult population. Drus Istraz. 2019;28(2):229-248.

Autori: Ivičević Uhernik A, Skoko-Poljak D, Dečković-Vukres V, Jelavić M, Mihel S, Benjak T, et al.
Godina: 2019

Celiac disease in adults is rarely diagnosed-the reason for reminder on screening guidelines in family medicine clinic. Smjernice u praksi obiteljskog liječnika. U: Smjernice u praksi obiteljskog liječnika: knjiga sažetaka X. kongresa Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM); 2019 March 7-10; Hotel Antunović, Zagreb. Zagreb: DNOOM, 2019. Str. 143.

Autori: Čuković-Čavka S, Kašuba Lazić Đ, Benjak T, Capak K, Krznarić Ž
Godina: 2019

Let them learn. Revija za socijalnu politiku. 2018; 25(1): 126-7.

Autori: Benjak T, Pjevač D, Pjevač N, Pjevač N
Godina: 2018

Prevalence of multiple sclerosis in Croatia: data from national and non-governmental organization registries. Croat Med J. 2018; 59(2): 65-70.

Autori: Benjak T, Štefančić V, Draušnik Ž, Cerovečki I, Roginić D, Habek M, Mihel S, Stevanović R
Godina: 2018

Kvaliteta života slijepih osoba. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018.

Autori: Benjak T, Štefančić V, Runjić T, Penava V
Godina: 2018

Patterns of chronic physical multimorbidity in psychiatric and general population. J Psychosom Res. 2018; 114: 72-80.

Autori: Filipčić I, Šimunović Filipčić I, Grošić V, Bakija I, Šago D, Benjak T, Uglešić B, Bajić Ž, Sartorius N
Godina: 2018

Celiac disease–insufficiently recognized public health problem. Liječ Vjesn. 2018; 140(9-10): 261-6.

Autori: Marčec M, Antoljak M, Benjak T
Godina: 2018

Equalization Of Opportunities And Development of the Register of Persons with Disabilities in the Republic of Croatia. Acta Medica Croatica, 2018; 72 (2): 189-97.

Autori: Štefančić V, Benjak T, Ivanić M
Godina: 2018

A Comparative Study on Self-Perceived Health of Cyclists and Inactive Persons in Croatia. J Appl Health Sci. 2017; 3(2): 159-67.

Autori: Lovretić V, Benjak T, Vuletić G, Draušnik Ž
Godina: 2017

Aktualnosti u projektu jedinstvenog dentalnog obrasca za djecu. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 125.

Autori: Pavic Simetin I, Radić M, Benjak T, Jurišić-Kvesić A, Jurić H, Malenica A
Godina: 2017

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Treba li Hrvatska registar za demenciju i kako ga osnovati? Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Lijec Vjesn 2016;138(Suppl 2.):115.

Autori: Benjak T, Škes M, Štefančić V, Draušnik Ž, Bagarić Krakan L
Godina: 2016

Can public health registries directly impact the quality of life of population. U: Dumičić K, Erjavec N, Pejić Bach M. Book of Abstracts of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia; 5-6 May 2016; Zagreb, Croatia. Dostupno na: http://www.hsd-stat.hr/en/book_of_abstracts/

Autori: Benjak T, Štefančić V, Draušnik Ž
Godina: 2016

Praćenje nasilja nad osobama s invaliditetom temeljem podataka Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2016;12(45):16-18. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/1980

Autori: Benjak T, Štefančić V, Draušnik Ž, Ivanić M
Godina: 2016

Analiza dostupnosti ginekoloških pregleda ženama s tjelesnim invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016;12(47):15-18. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2284

Autori: Draušnik Ž, Benjak T
Godina: 2016

Prevalencija invaliditeta uzrokovanog oštećenjem sluha u Republici Hrvatskoj. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja [Internet], 2016;52(1):140-149. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/161507

Autori: Draušnik Ž, Štefančić V, Benjak T
Godina: 2016

Role of social support in quality of life of people with hearing impairment. Journal of Applied Health Sciences = Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti. 2016;2(1):5-14. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/162918

Autori: Lovretić V, Pongrac K, Vuletić G, Benjak T
Godina: 2016

The child health care system of Croatia. J Pediatr. 2016;177:48-55.

Autori: Meštrović J, Bralic I, Pavic Simetin I, Mujkic A, Radonic M, Rodin U, Trošelj M, Stevanović R, Benjak T, Pristaš I, Mayer D, Tomić B
Godina: 2016

Skrb o osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti. U: Knjiga sažetaka, Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138 (Suppl 2):130-131.

Autori: Mihel S, Benjak T, Draušnik Ž, Štefančić V
Godina: 2016

Prevalencija invaliditeta osoba u dobi 65+ u Republici Hrvatskoj. Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138( Suppl 2.): 127-128.

Autori: Štefančić V, Draušnik Ž, Benjak T, Mihel S
Godina: 2016

The Impacts of Media Messaging and Age and Sex Variance on Adolescent Smoking Habits in Croatia. Journal of Addiction Medicine 2015; 9(2):147-154.

Autori: Mayer D, Pavic Simetin I, Benjak T, Rodin U, Puntarić E, Puntarić I
Godina: 2015

Prekomjerna liječnička praksa: ničiji dobitak. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(44):111-116.

Autori: Poljičanin T, Erjavec K, Hunjak B, Benjak T, Varga S
Godina: 2015

Sporazum o javnozdravstvenoj interoperabilnosti. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(41):24.

Autori: Pristaš I, Brkić M, Pleše B, Pajić V, Benjak T, Poljičanin T
Godina: 2015

Prikaz pojedinih parametara iz izvješća o djelatnosti dentalne medicine od 2009. do 2013. godine. Acta stomatologica Croatica. 2015;49(2):85-91.

Autori: Radić M, Benjak T
Godina: 2015

Prikaz kretanja KEP indeksa u Hrvatskoj i Europi. 2015;49(4):275-284.

Autori: Radić M, Benjak T, Dečković Vukres V, Rotim Ž, Filipović Zore I
Godina: 2015

Zanemarivanje i nasilje nad osobama s invaliditetom – epidemiološki podaci. U: Daniela Šincek, Ana Babić Čikeš, Dino Krupić (ur.). V. znanstveno – stručni skup posvećen pitanjima nasilja “e-nasilje – izazovi proučavanja i preveniranja nasilja u okviru novih medija“. Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku; 2014. 18-18 str.

Autori: Benjak T, Vuletić G
Godina: 2014

Služba za socijalnu medicinu/javno zdravstvo, povijest, sadašnjost, budućnost. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013;

Autori: Benjak T, Dečković V, Rodin U, Tomić B, Ivičević Uhernik A, Trošelj M
Godina: 2013

Kardiovaskularne bolesti kao uzrok invaliditeta u Hrvatskoj. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013;9(34). Dostupno na: www.hcjz.hr/index.php/hcjz/article/download/207/190

Autori: Benjak T, Kralj V
Godina: 2013

Prevalencija poremećaja vida u RH temeljem podataka Hrvatskog registra osoba s invaliditetom. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013;

Autori: Benjak T, Runjić T, Bilić Prcić A
Godina: 2013

Počeci primjene Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013;

Autori: Benjak T, Strnad M, Rulnjević N
Godina: 2013

Subjective wellbeing of cyclists and physically inactive subjects [Subjektivni osjećaj dobrobiti biciklista i tjelesno neaktivnih osoba]. Kinesiology. 2013;45(1):101-6.

Autori: Lovretić V, Benjak T, Vuletić G
Godina: 2013