← Nazad


Bertić VProtuepidemijska kontrola komaraca zbog pojave virusa Zapadnog Nila u Slavoniji 2012.godine. U: Zbornik radova seminara DDD i ZUPP 2013, Split 2-5. 4. 2013.

Autori: Bertić V, Bajto Ž, Jeličić P, Poljak V, Kristić R, Salha H
Godina: 2013