← Nazad


Betica-Radić LjPrvi dokaz importirane Zika infekcije u Hrvatskoj. CROCMID 2016; 20-22. listopad 2016.; Poreč. str. 109-10.

Autori: Betica-Radić Lj, Vilibic-Cavlek T, Venturi G, Fortuna C, Đuričić S, Salvia-Miloš A, Tabain I, Barbic Lj, Stevanovic V, Listes E, Bender M, Savini G
Godina: 2016

Zika: novo lice “starog” virusa. U: Vilibić-Čavlek T, Barbić Lj, Sviben M, Pandak N, urednici. Knjiga sažetaka simpozija “One-health” – emergentne i re-emergentne zoonoze: prošlost, sadašnjost i budućnost; 10. lipanj 2016.; Zagreb, Hrvatska.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Betica-Radić Lj, Barbic Lj, Tabain I, Stevanovic V, Listes E, Savić V, Savini G
Godina: 2016

Zika virus: prošlost, sadašnjost i budućnost. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 102-3.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Betica-Radić Lj, Tabain I, Barbic Lj, Stevanovic V, Savić V, Klobučar A, Babic-Erceg A
Godina: 2016

Epidemiološke i kliničke značajke emergentnih i re-emergentnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske. 6. Hrvatski mikrobiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. 15-16. lipanj 2016.; Sv. Martin na Muri, Hrvatska. str. 8-9.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Santini M, Pandak N, Perić Lj, Betica-Radić Lj, Lukšić B, Tabain I, Stevanovic V, Barbic Lj
Godina: 2016