← Nazad


Brdarić DIndoor carbon dioxide concentrations in Croatian elementary school classrooms during the heating seasons. Arhiv za higijenu rada I toksikologiju-Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 2019;70(4):296-302.

Autori: Brdarić D, Capak K, Gvozdić V, Baribšin A, Jelinić JD, Egorov A, Sapina M
Godina: 2019

Provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Republike Hrvatske tijekom 2018. godine. U: Otpad – ekološka niša: zbornik radova 31. znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP. 26.-29.ožujka 2019; Novigrad. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019

Autori: Capak K, Jeličić P, Janev Holcer N, Bucić L, Trumbetić I, Klobučar A, Landeka N, Žitko T, Brdarić D, Ljubas M, Bokan I, Sudarić-Bogojević M
Godina: 2019

Higijenske navike učenika osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije. 3. Kongres sanitarne profesije; 3.-5. studeni 2016.; Opatija, Hrvatska.

Autori: Brdarić D, Capak K, Barišin A, Egorov A, Šapina M, Milas J, Janev Holcer N, Vujčić D, Ćavar Lj
Godina: 2016

Procjena sanitacijskih uvjeta i higijenskih navika u osječkim školama sukladno obvezama Parmske deklaracije. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 157.

Autori: Brdarić D, Egorov A, Wendland C, Capak K, Barišin A
Godina: 2015

Demografske karakteristike i rizični čimbenici za infekciju HIV-om kod korisnika Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS u Osijeku u razdoblju od 2005.-2013. godine. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 44.

Autori: Šapin M, Kožul K, Vujčić D, Medić A, Nemeth Blažić T, Brdarić D
Godina: 2015

Praćenje zdravstveno-ekoloških indikatora provedbe Parmske deklaracije u osnovnim školama na području Republike Hrvatske Monitoring of environmental health indicators of Parma declaration in primary schools in the Republic of Croatia. U Knjizi sažetaka: 2. HRVATSKI KONGRES ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 24. – 26. travnja 2013.

Autori: Brdarić D, A Barišin, K Capak, M Valek, M Ujević-Bošnjak, A Egorov
Godina: 2013