← Nazad


Brkić Biloš IAccidental falls – the leading cause of injury related mortality and hospitalization in the elderly in Croatia. U: EU-Safety, Research for enhancing impact of strategies and actions 2019: abstract book; 2019 Oct 3- 4; Luxembourg. Luxemburg: EuroSafe; Luxembourg Institute of Health; 2019. Str.87.

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P, Silobrčić Radić M
Godina: 2019

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Ozljede. U: Capak K, urednik. Usporedba pokazatelja o vodećim javnozdravstvenim problemima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016. str. 35-42. Dostupno na: https://razvoj.javno-zdravlje.eu/wp-content/uploads/2017/01/Pokazatelji_RH_EU.pdf

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2016

Nenamjerne ozljede kod djece – pokazatelji mortaliteta. Epidemiološki vjesnik 2016(6).

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2016

Child injuries in Croatia: significant public health issue. Safety 2016 World conference; 18-21 Sep 2016; Tampere, Finska. Injury Prevention 2016;22(Suppl 2): A147.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M, Kralj V, Ćorić T
Godina: 2016

Road traffic injuries in Croatia. Safety 2016 World conference; 18-21 Sept 2016; Tampere, Finska. Injury Prevention 2016;22(Suppl 2): A316.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M, Kralj V, Ćorić T
Godina: 2016

Ozljede povezane s alkoholom. U: Knjiga sažetaka 79. stručno-znanstvenog sastanka Hrvatskog epidemiološkog društva; 13.-14. svibnja 2016. Supetar, Hrvatska. str.46.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M, Ćorić T
Godina: 2016

Cardiovascular diseases – mortality and morbidity trends in Croatia, Europe and worldwide. 11th Congress of the Croatian Cardiac Society with international participation; Nov 3-6 2016; Zagreb, Hrvatska. Cardiologia Croatica 2016;11(10-11):504. Dostupno na: http://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20croatica%202016%2011_10-11_504.pdf

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I
Godina: 2016

Kronične nezarazne bolesti u svijetu i Hrvatskoj. Epidemiološki vjesnik 2016(12).

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I
Godina: 2016

Epidemiologija cestovnih prometnih nesreća. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada, 2015:178-184.

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2015

Ozljede djece u Hrvatskoj-značajan javnozdravstveni problem. 3. Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Knjiga sažetaka, 2015:26.

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2015

Hrvatska u projektu Tools to address childhoodtrauma, injury and children s safety (TACTICS). Zbornik dodatnih radova 32. Seminara Hrvatske proljetne pedijatrijske škole.2015:13-17.

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2015

Epidemiologija padova. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada, 2015:173-178.

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2015

Epidemiologija ozljeda. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada, 2015:165-173.

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2015

Ozljede. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada, 2015:165-191.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M
Godina: 2015

Chronic Noncommunicable Diseases–Burden of Disease in the Population of Croatia. Cardiologia Croatica. 2015;10(7-8):167-75.

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I, Ćorić T, Silobrčić Radić M, Šekerija M
Godina: 2015

Hrvatski javnozdravstveni prioriteti. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A, urednici. Javno zdravstvo. Osijek: Medicinska naklada, 2015. str. 111-198.

Autori: Puntarić D, Ropac D, Heim I, Kruhek-Leontić D, Šekerija M, Znaor A, Štajduhar D, Kolarić B, Poljičanin T, Brkić- Biloš I, Silobrčić-Radić M, Medić A, Sikora M
Godina: 2015

Ozljede u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2014.

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2014

Čimbenici rizika i ozljede djece pri obavljanju poljoprivrednih poslova u Požeško-slavonskoj županiji. Paediatr Croat. 2014;58:190-195.

Autori: Janev Holcer N, Brkić Biloš I, Jurić F, Rešić A, Vugrinčić M
Godina: 2014

Epidemiologija prometnih nesreća-veličina problema, rizici i mogućnosti prevencije. Glasilo Hrvatskog crvenog križa.2013;(1):21-23.

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2013

Breme bolesti stanovništva Hrvatske – izazovi za budućnost.Hrvatski časopis za javno zdravstvo.2013:Vol 9, Broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/268

Autori: Erceg M, Kralj V, Silobrčić Radić M, Brkić Biloš I, Pem Novosel I, Ćorić T, Katalinić D, Petrović G, Šekerija M
Godina: 2013

Mortalitet i morbiditet od kardiovaskularnih bolesti.Cardiologia Croatica. 2013;8(10-11):329-384.

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I
Godina: 2013