← Nazad


Bucić LPojavnost Virusa Zapadnog Nila u Hrvatskoj. U: Otpad – ekološka niša: zbornik radova 31. znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP. 26.-29.ožujka 2019; Novigrad. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Bucić L, Janev Holcer N, Jeličić P, Capak K
Godina: 2019

Provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Republike Hrvatske tijekom 2018. godine. U: Otpad – ekološka niša: zbornik radova 31. znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP. 26.-29.ožujka 2019; Novigrad. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019

Autori: Capak K, Jeličić P, Janev Holcer N, Bucić L, Trumbetić I, Klobučar A, Landeka N, Žitko T, Brdarić D, Ljubas M, Bokan I, Sudarić-Bogojević M
Godina: 2019

The role of mosquito surveillance in the control of arboviral infections in Croatia. Croat J Infect. 2019; in press

Autori: Janev Holcer N, Bucić L, Jeličić P, Vilibić-Čavlek T, Capak K
Godina: 2019

Uši i buhe. U: Zbornik radova predavanja DDD trajne edukacije “Suzbijanje ostalih sezonski napasnih člankonožaca, uzročnika alergijskih reakcija i repelentna zaštita od zmija”; listopad 2019; Zagreb. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P, Bucić L
Godina: 2019

Javnozdravstveni i higijenski značaj suzbijanja sezonski štetnih (opasnih) člankonožaca i uzročnika alergijskih reakcija. U: Zbornik radova predavanja DDD trajne edukacije “ Suzbijanje ostalih sezonski napasnih člankonožaca, uzročnika alergijskih reakcija i repelentna zaštita od zmija ”; listopadj 2019; Zagreb. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Jeličić P, Capak K, Janev Holcer N, Bucić L
Godina: 2019

Javnozdravstvena važnost dezinfekcijskih mjera. U: Zbornik radova predavanja DDD trajne edukacije “Obvezatna dezinfekcija”; svibanj 2019; Zagreb. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Bucić L, Brlek Gorski D, Capak K
Godina: 2019

Prikaz slučaja provedbe protuepidemijske mjere dezinsekcije komaraca u Čepinu zbog pojave slučaja bolesti uzrokovane virusom Zapadnog Nila. U: 30. znanstveno – stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP 2018 : zbornik radova, Novigrad, 3. do 6. travnja 2018, str. 109-119.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K, Trumbetić I, Bucić L, Josić V, Sikora M, Kožul K, Babić-Erceg A, Vilibić-Čavlek T
Godina: 2018

Primjena biomonitoringa za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije Hrvatske regije uporabom standardizirane metodologije Svjetske zdravstvene organizacije. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2017.

Autori: Capak K, Janev Holcer N, Jeličić P, Šekerija M, Jurasović J, Bucić L, Benutić A, Trumbetić I, Čukelj P
Godina: 2017