← Nazad


Cerkovečki IProjekt E-novorođenče i javnozdrastveni sustav prikupljanja podataka o rođenima. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:33. Dostupno na: https://www.hdmi.hr/images/doc/mi2017/PREZENTACIJE_SA_SKUPA/projekt%20enovorodence_rodin.pdf

Autori: Rodin U, Draušnik Ž, Cerkovečki I, Brkić M
Godina: 2017