← Nazad


Cerovečki IThe prevalence of muscular dystrophy and spinal muscular atrophy in Croatia: data from national and non-governmental organization registries. Croat Med J. 2019 Dec 31;60(6):488-93.

Autori: Draušnik Ž, Cerovečki I, Štefančić V, Mihel S, Stevanović R, Barišić N, Matković H, Melša M, Mirić M, Pjevač N, Benjak T
Godina: 2019

Infekcije u trudnoći. U: Kongres XXXIII. Perinatalni dani „Ante Dražančić“: zbornik sažetaka. 11.-13. listopada 2019; Osijek. Gynaecol Perinatol. 2019;28(Suppl 2):S103.

Autori: Draušnik Ž, Hunjak B, Rodin U, Cerovečki I
Godina: 2019

Uzroci perinatalnih smrti u Hrvatskoj u 2018. godini. Gynaecol Perinatol 2019;28(1):S18-S23.

Autori: Rodin U, Filipović-Grčić B, Draušnik Ž, Cerovečki I, Juras J
Godina: 2019

Complementary and Alternative Medicine Treatments for Generalized Anxiety Disorder: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Ther. 2018 Mar;35(3):261-88. doi: 10.1007/s12325-018-0680-6.

Autori: Barić H, Đorđević V, Cerovečki I, Trkulja V
Godina: 2018

Prevalence of multiple sclerosis in Croatia: data from national and non-governmental organization registries. Croat Med J. 2018; 59(2): 65-70.

Autori: Benjak T, Štefančić V, Draušnik Ž, Cerovečki I, Roginić D, Habek M, Mihel S, Stevanović R
Godina: 2018

Pretilost i trudnoća – stanje u Hrvatskoj. U. Zbornik radova XXXI. Perinatalnih dana “Ante Dražančić”. Gynaecol Perinatol 2017; 26 (2): S111.

Autori: Draušnik Ž, Cerovečki I, Rodin U, Brkić M
Godina: 2017

Praćenje dojenja u Hrvatskoj iz zdravstveno-statističkih izvještaja. Kongres dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Paediatr Croat 2017; 61 (suppl 2):21-6.

Autori: Rodin U, Draušnik Ž, Cerovečki I
Godina: 2017

Evaluacija preventivnog pedijatrijskog rada prema podacima iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava i zdravstveno-statističkih godišnjih agregiranih izvješća. U: Zbornik radova Kongresa dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Paediatr Croat 2017; 61 (suppl 2):87-8.

Autori: Rodin U, Draušnik Ž, Cerovečki I, Pleše B
Godina: 2017

Mortalitet dojenčadi u Hrvatskoj. U: Neonatologija 2017 (Priručnik XXIX. tečaja stalnog medicinskog usavršavanja liječnika i XXI. Simpozij hrvatskih neonatologa). Zagreb 2017. Str. 39-46.

Autori: Rodin U, Filipović-Grčić B, Cerovečki I
Godina: 2017

Uzroci perinatalnih smrti u Hrvatskoj u 2016. godini. Gynaecol Perinatol 2017; 26 (1): S19-S25.

Autori: Rodin U, Filipović-Grčić B, Draušnik Ž, Cerovečki I, Juras J
Godina: 2017