← Nazad


Čukelj PDiabetes incidence pattern in Croatia in 2014. U: Poljičanin T. ur. 52nd annual meeting of EDEG: the European Diabetes Epidemiology Group, Dubovnik 6-9 May 2017. Zagreb: Croatian Institute of Public Health; 2017. p. 60.

Autori: Čukelj P, Pleše B, Šekerija M
Godina: 2017

Primjena biomonitoringa za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije Hrvatske regije uporabom standardizirane metodologije Svjetske zdravstvene organizacije. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2017.

Autori: Benutić A, Bucić L, Capak K, Čukelj P, Janev Holcer N, Jeličić P, Jurasović J, Šekerija M, Trumbetić I
Godina: 2017

Pojavnost malignih bolesti u starijoj životnoj dobi. U: Knjiga sažetaka 3. hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138(Suppl 2):84-85.

Autori: Čukelj P, Šekerija M
Godina: 2016

Povezanost perimenopauzalnih tegoba s izraženošću depresivnih simptoma u žena srednje životne dobi. U: Penezić Z, Slišković A, Ćubela Adorić V i sur., urednici. XX Dani psihologije u Zadru: sažetak priopćenja; 19. – 21. svibnja 2016; Zadar, Hrvatska. Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru;, 2016. str. 34.

Autori: Čukelj P, Jokić-Begić N, Muslić Lj
Godina: 2016

Pregled europskih istraživanja o razlozima neodaziva ciljne populacije u preventivnim programima ranog otkrivanja raka. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016 Feb 23;12(45):113-25. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2102

Autori: Antoljak N, Čukelj P, Erceg M, Nakić D, Parun AŠ, Šekerija M
Godina: 2016