← Nazad


Čukelj PEpidemiologija kroničnih bolesti dišnog sustava. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019. Str. 65.

Autori: Brkic Bilos I, Čukelj P, Jadrijević N, Sarajlić G, Fabijanić U, Erceg M
Godina: 2019

Kronična opstruktivna plućna bolest. Epidemiološki vjesnik. 2019;(3).

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P
Godina: 2019

Padovi u osoba starije životne dobi. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019. Str. 32.

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P, Jadrijević N, Sarajlić G, Ćorić T, Erceg M, Mihel S, Silobrčić Radić M, Kralj V
Godina: 2019

Accidental falls – the leading cause of injury related mortality and hospitalization in the elderly in Croatia. U: EU-Safety, Research for enhancing impact of strategies and actions 2019: abstract book; 2019 Oct 3- 4; Luxembourg. Luxemburg: EuroSafe; Luxembourg Institute of Health; 2019. Str.87.

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P, Silobrčić Radić M
Godina: 2019

Razlike prema spolu u morbiditetu i mortalitetu od kardiovaskularnih bolesti. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019. Str. 41.

Autori: Kralj V, Čukelj P
Godina: 2019

Epidemiology of Prostate Cancer in Croatia – Situation and Perspectives. Acta Clin Croat. 2018;57(Suppl 1):27-34.

Autori: Reljic A, Čukelj P, Tomaskovic I, Ruzic B, Šekerija M
Godina: 2018

Primjena biomonitoringa za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije Hrvatske regije uporabom standardizirane metodologije Svjetske zdravstvene organizacije. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2017.

Autori: Capak K, Janev Holcer N, Jeličić P, Šekerija M, Jurasović J, Bucić L, Benutić A, Trumbetić I, Čukelj P
Godina: 2017

Diabetes incidence pattern in Croatia in 2014. U: Poljičanin T. ur. 52nd annual meeting of EDEG: the European Diabetes Epidemiology Group, Dubovnik 6-9 May 2017. Zagreb: Croatian Institute of Public Health; 2017. p. 60.

Autori: Pleše B, Čukelj P, Šekerija M
Godina: 2017

Povezanost perimenopauzalnih tegoba s izraženošću depresivnih simptoma u žena srednje životne dobi. U: Penezić Z, Slišković A, Ćubela Adorić V i sur., urednici. XX Dani psihologije u Zadru: sažetak priopćenja; 19. – 21. svibnja 2016; Zadar, Hrvatska. Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru;, 2016. str. 34.

Autori: Muslić Lj, Jokić-Begić N, Čukelj P
Godina: 2016

Pregled europskih istraživanja o razlozima neodaziva ciljne populacije u preventivnim programima ranog otkrivanja raka. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016 Feb 23;12(45):113-25. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2102

Autori: Čukelj P, Antoljak N, Nakić D, Parun AŠ, Šekerija M, Erceg M
Godina: 2016

Pojavnost malignih bolesti u starijoj životnoj dobi. U: Knjiga sažetaka 3. hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138(Suppl 2):84-85.

Autori: Šekerija M, Čukelj P
Godina: 2016