← Nazad


Dikanović Lučan ŽProtokol validacije metoda i ovlaštenje laboratorija kao podrška implementaciji Okvirne direktive o vodama i ostalih ključnih direktiva za osiguranje dobrog stanja voda. U: Dikanović Lučan Ž, Stipaničev D, urednici. Zbornik radova 14. stručnog sastanka laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda; 19.-22.4.2016.; Mali Lošinj, Hrvatska. str.99-103.

Autori: Štiglić J, Ujević Bošnjak M, Dikanović Lučan Ž, Šikić S, Tolić S, Daić Ž
Godina: 2016