← Nazad


Dimitrov NAmbalaža, kriteriji odabira i novi trendovi. Međunarodno sudjelovanje Cropak, Plitvice 2014.

Autori: Dimitrov N
Godina: 2014

Istraživanje onečišćenja u recikliranom poli(etilen-tereftalatu) [disertacija]. Zagreb: [s.n.]; 2014.

Autori: Dimitrov N
Godina: 2014

Znanstveno mišljenje Ftalati u hrani – Hrvatska agencija za hranu u tijeku

Autori: Dimitrov N
Godina: 2013

Utjecaj onečišćivača na PET ambalažu, Zbornik radova II Hrvatski Kongres zdravstvene ekologije, travanj 2013.

Autori: Dimitrov N, T Vulić I
Godina: 2013

Ethylene glycol and diethylene glycol in toothpaste on Croatian market (Etilenglikol i dietilenglikol u zubnim pastama a hrvatskom tržištu), Farmaceutski glasnik : glasilo Hrvatskog farmaceutskog društva. 69 (2013) , 5; 319-331 (članak, znanstveni).

Autori: Vidić Štrac I, Žuntar I, Dimitrov N, Puklek M
Godina: 2013

Ethylene glycol and diethylene glycol in toothpaste on Croatian market (Etilenglikol i dietilenglikol u zubnim pastama na hrvatskom tržištu), Farmaceutski glasnik : glasilo Hrvatskog farmaceutskog društva. 69 (2013) , 5; 319-331 (članak, znanstveni).

Autori: Vidić Štrac I, Žuntar I, Dimitrov N, Puklek M
Godina: 2013