← Nazad


Dimnjaković JPraćenje prehrane u novorođenčadi u rodilištima prema podacima prijava porođaja u 2018. godini (Nutrition monitoring of newborns in maternity wards according to the 2018 birth report). Gynaecol Perinatol. 2019;28(Suppl.2):105-6.

Autori: Dimnjaković J, Draušnik Ž, Rodin U
Godina: 2019

Trajna edukacija iz biostatistike i medicinske informatike. U: Ilakovac V, Erceg M, ur. Medicinska informatika: zbornik radova 14. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku; 28.-29. Studenoga 2019.; Zagreb. Med inform. 2019;14:17-8.

Autori: Dimnjaković J, Švajda M, Poljičanin T, Pristaš I
Godina: 2019