← Nazad


Dimnjakovic JTreba li dojenje prekidati zbog primjene lijekova i kada. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2017 [pristupljeno 7. siječnja 2017]; 13:49.

Autori: Dimnjakovic J, Ivankovic D
Godina: 2017

Uloga dojenja u prevenciji dijabetesa melitusa u žena s gestacijskim dijabetesom. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2017. Siječanj 7.: 13(49):90-3.

Autori: Dimnjakovic J, Poljičanin T
Godina: 2017