← Nazad


Disković AIntervencija edukacijom putem digitalnih medija u prevenciji bolesti i promicanju spolnog i reproduktivnog zdravlja – platforma i mobilna aplikacija za mlade „Spolno zdravlje“. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017.

Autori: Alković M, Disković A, Erceg M, Glamočanin S, Nemeth-Blažić T, Pavic Simetin I
Godina: 2017