← Nazad


Disković AVažnost javnozdravstvenih kampanja u prevenciji spolno prenosivih infekcija. U: Knjiga sažetaka 11. hrvatskog kongresa o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem; 10.-12. svibnja 2019.; Opatija. Zagreb: Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije HLZ-a; Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”; 2019.

Autori: Smoljo P, Nemeth Blažić T, Disković A, Erceg M, Beganović T, Meštrić S
Godina: 2019

CROATIA. Integration of community HIV and HCV testing through a comprehensive sexual health approach: HUHIV – CheckPoint Zagreb. U: World Health Organization. Regional Office for Europe. Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region. [Interent]. Copenhagen: WHO. Regional Office for Europe; 2018. [pristupljeno: 02.02.2019.] Str. 29-32. Dostupno na: http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/compendium-of-good-practices-in-the-health-sector-response-to-hiv-in-the-who-european-region

Autori: Nemeth Blažić T, Delaš Aždajić M, Beganović T, Disković A, Erceg M, Kosanović Ličina ML, Vince A
Godina: 2018

Intervencija edukacijom putem digitalnih medija u prevenciji bolesti i promicanju spolnog i reproduktivnog zdravlja – platforma i mobilna aplikacija za mlade „Spolno zdravlje“. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017.

Autori: Nemeth Blažić T, Disković A, Erceg M, Glamočanin S, Alković M, Pavic Simetin I
Godina: 2017