← Nazad


Drakulić VRegistri u HZJZ kao temeljna potpora upravljanju resursima u zdravstvu (djelatnici, ustanove ). Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(42):21-22.

Autori: Brkić M, Trošelj M, Pajić V, Drakulić V, Cimera D, Pristaš I
Godina: 2015