← Nazad


Draušnik ŽPreliminarni podaci iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece. Paediatr Croat. 2019;63 (suppl 2):62.

Autori: Benjak T, Draušnik Ž
Godina: 2019

Praćenje prehrane u novorođenčadi u rodilištima prema podacima prijava porođaja u 2018. godini (Nutrition monitoring of newborns in maternity wards according to the 2018 birth report). Gynaecol Perinatol. 2019;28(Suppl.2):105-6.

Autori: Dimnjaković J, Draušnik Ž, Rodin U
Godina: 2019

The prevalence of muscular dystrophy and spinal muscular atrophy in Croatia: data from national and non-governmental organization registries. Croat Med J. 2019 Dec 31;60(6):488-93.

Autori: Draušnik Ž, Cerovečki I, Štefančić V, Mihel S, Stevanović R, Barišić N, Matković H, Melša M, Mirić M, Pjevač N, Benjak T
Godina: 2019

Infekcije u trudnoći. U: Kongres XXXIII. Perinatalni dani „Ante Dražančić“: zbornik sažetaka. 11.-13. listopada 2019; Osijek. Gynaecol Perinatol. 2019;28(Suppl 2):S103.

Autori: Draušnik Ž, Hunjak B, Rodin U, Cerovečki I
Godina: 2019

Infographic as a form of communication in public health. Eur J Pub Health. 2019 Nov; 29(Suppl.4).

Autori: Machala Poplašen L, Draušnik Ž, Vočanec D, Brborović H
Godina: 2019

Uzroci perinatalnih smrti u Hrvatskoj u 2018. godini. Gynaecol Perinatol 2019;28(1):S18-S23.

Autori: Rodin U, Filipović-Grčić B, Draušnik Ž, Cerovečki I, Juras J
Godina: 2019

Prevalence of multiple sclerosis in Croatia: data from national and non-governmental organization registries. Croat Med J. 2018; 59(2): 65-70.

Autori: Benjak T, Štefančić V, Draušnik Ž, Cerovečki I, Roginić D, Habek M, Mihel S, Stevanović R
Godina: 2018

Razine i uzroci perinatalnih i dojenačkih smrti u Hrvatskoj u 2017. godini. Gynaecol Perinatol 2018; 27 (Suppl.1): S3-S18.

Autori: Rodin U, Filipović-Grčić B, Draušnik Ž, Juras J
Godina: 2018

Procjena zdravstvenog stanja predškolske djece u Republici Hrvatskoj. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet], 2017;13(51): 21-37. Dostupno na: https://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2380/2381

Autori: Draušnik Ž
Godina: 2017

Pretilost i trudnoća – stanje u Hrvatskoj. U. Zbornik radova XXXI. Perinatalnih dana “Ante Dražančić”. Gynaecol Perinatol 2017; 26 (2): S111.

Autori: Draušnik Ž, Cerovečki I, Rodin U, Brkić M
Godina: 2017

A Comparative Study on Self-Perceived Health of Cyclists and Inactive Persons in Croatia. J Appl Health Sci. 2017; 3(2): 159-67.

Autori: Lovretić V, Benjak T, Vuletić G, Draušnik Ž
Godina: 2017

Projekt E-novorođenče i javnozdrastveni sustav prikupljanja podataka o rođenima. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:33. Dostupno na: https://www.hdmi.hr/images/doc/mi2017/PREZENTACIJE_SA_SKUPA/projekt%20enovorodence_rodin.pdf

Autori: Rodin U, Draušnik Ž, Cerkovečki I, Brkić M
Godina: 2017

Praćenje dojenja u Hrvatskoj iz zdravstveno-statističkih izvještaja. Kongres dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Paediatr Croat 2017; 61 (suppl 2):21-6.

Autori: Rodin U, Draušnik Ž, Cerovečki I
Godina: 2017

Evaluacija preventivnog pedijatrijskog rada prema podacima iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava i zdravstveno-statističkih godišnjih agregiranih izvješća. U: Zbornik radova Kongresa dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Paediatr Croat 2017; 61 (suppl 2):87-8.

Autori: Rodin U, Draušnik Ž, Cerovečki I, Pleše B
Godina: 2017

Uzroci perinatalnih smrti u Hrvatskoj u 2016. godini. Gynaecol Perinatol 2017; 26 (1): S19-S25.

Autori: Rodin U, Filipović-Grčić B, Draušnik Ž, Cerovečki I, Juras J
Godina: 2017

Treba li Hrvatska registar za demenciju i kako ga osnovati? Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Lijec Vjesn 2016;138(Suppl 2.):115.

Autori: Benjak T, Škes M, Štefančić V, Draušnik Ž, Bagarić Krakan L
Godina: 2016

Can public health registries directly impact the quality of life of population. U: Dumičić K, Erjavec N, Pejić Bach M. Book of Abstracts of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia; 5-6 May 2016; Zagreb, Croatia. Dostupno na: http://www.hsd-stat.hr/en/book_of_abstracts/

Autori: Benjak T, Štefančić V, Draušnik Ž
Godina: 2016

Praćenje nasilja nad osobama s invaliditetom temeljem podataka Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2016;12(45):16-18. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/1980

Autori: Benjak T, Štefančić V, Draušnik Ž, Ivanić M
Godina: 2016

Analiza dostupnosti ginekoloških pregleda ženama s tjelesnim invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016;12(47):15-18. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2284

Autori: Draušnik Ž, Benjak T
Godina: 2016

Prevalencija invaliditeta uzrokovanog oštećenjem sluha u Republici Hrvatskoj. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja [Internet], 2016;52(1):140-149. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/161507

Autori: Draušnik Ž, Štefančić V, Benjak T
Godina: 2016

Skrb o osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti. U: Knjiga sažetaka, Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138 (Suppl 2):130-131.

Autori: Mihel S, Benjak T, Draušnik Ž, Štefančić V
Godina: 2016

Uzroci perinatalnih smrti u Hrvatskoj u 2015. godini. Gynaecol Perinatol 2016;25(Suppl. 2):S19-S25.

Autori: Rodin U, Filipović-Grčić B, Draušnik Ž, Juras J
Godina: 2016

Medical worker registry as a statistical iInstrument for collecting data on health care workers in Croatia. U: Dumičić K, Erjavec N, Pejić Bach M, urednici. Book of abstracts of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia; 5-6 May 2016; Zagreb, Hrvatska.

Autori: Trošelj M, Draušnik Ž
Godina: 2016

Prevalencija invaliditeta osoba u dobi 65+ u Republici Hrvatskoj. Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138( Suppl 2.): 127-128.

Autori: Štefančić V, Draušnik Ž, Benjak T, Mihel S
Godina: 2016