← Nazad


Gajšak FZdravstvena ispravnost bazenskih voda u Republici Hrvatskoj u 2017. godini. U: Ujević Bošnjak M. gl. ur. XXII. Znanstveno-stručni skup : Voda i javna vodoopskrba = XXII. scientific and professional conference. Water and public water supply, 2.-5. listopada 2018., Sisak. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018. Str. 23-31.

Autori: Ujević Bošnjak M, Gajšak F, Antičević M, Štiglić J
Godina: 2018