← Nazad


Geres NNesreće u djece-breme 21. stoljeća. Paediatr Croat 2015; 59 (Supl1):141-144.

Autori: Mujkic A, Geres N, Rodin U, Ivičević Uhernik A
Godina: 2015

Smrtnost djece u Hrvatskoj u dobi 0-19 godina u razdoblju 1995.-2012. godine. XI Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Paediatr Croat 2014;58(Suppl. 2):99.

Autori: Mujkic A, Ivičević Uhernik A, Rodin U, Meštrović J, Geres N
Godina: 2014

Injuries – Disproportionate Threat For Male Adolescents. European Pediatric Congress Barcelona. Arch Dis Child 2014;99:Suppl 2 A252 doi:10.1136/archdischild-2014-307384.684

Autori: Mujkic-Klaric A, Geres N, Rodin U, Ivicevic-Uhernik A
Godina: 2014

Hospitalizacije djece u Hrvatskoj u razdoblju 2003.-2012. godine. XI. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Paediatr Croat 2014;58(Suppl.2):

Autori: Rodin U, Mujkic A, Ivičević Uhernik A, Štefančić V, Meštrović J, Geres N
Godina: 2014

Hospitalizacije djece u Hrvatskoj u razdoblju 2003.-2012. godine. U: Gagro A, i sur. ur. XI. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Zagreb : Klinika za dječje bolesti Zagreb; 2014. Str. 70-1.

Autori: Rodin U, Mujkić Klarić A, Ivičević Uhernik A, Štefančić Vesna, Meštrović J, Geres N
Godina: 2014